BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Monday, January 24, 2011

Penilaian Sumatif

Berbeza daripada penilaian formatif yang lebih menumpukan perhatian pada soal menilai tahap penguasaan pelajar dalam satu-satu topik pembelajaran, penilaian sumatif yang bertujuan untuk menentukan pencapaian pelajar pada akhir sesuatu penggal persekolahan dan digunakan untuk menen­tukan keberkesanan sesuatu kurikulum secara keseluruhan.

Tujuan penilaian sumatif bukanlah untuk membantu mu­rid secara individu dalam meningkatkan pencapaian. Tujuan penilaian sumatif adalah untuk menentukan sejauh mana objektif-objektif sesuatu bidang mata pelajaran yang telah disampaikan oleh guru semasa pengajaran pembelajaran berlangsung di bilik darjah telah dicapai oleh murid. Dengan berdasarkan objektif yang ditetapkan melalui pembinaan jadual penentuan ujian, peratusan objektif yang dapat dica­pai oleh pelajar dapat diketahui.

Kedua, penilaian sumatif bertujuan memberikan gred kepada murid berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diadakan. Dengan adanya gred yang diberikan, akan memudahkan guru untuk membuat perbandingan anfara individu dalam satu-satu bilik darjah atau membuat perbandingan mengikut tingkatan atau kumpulan pelajar. Dengan cara ini guru boleh membuat kesimpulan peringkat pencapaian pelajar mengikut kumpulan tertentu misalnya kumpulan pelajar lemah, sederhana dan cemerlang. Contoh penilaian sumatif seperti penilaian pada akhir penggal, pe­periksaan percubaan, UPSR, PMR dan sebagainya.

0 comments: